lek. Maciej Bladowski

Internista

MBladowski

Umawianie wizyty:

O mnie...

Studia medyczne ukończyłem na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2014 roku z oceną ponad dobrą. W trakcie studiów realizowałem indywidualny tok nauczania w Katedrze i Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Specjalizację z Chorób Wewnętrznych rozpocząłem w 2016 roku w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2017 roku podjąłem w mojej macierzystej Klinice studia doktoranckie prowadząc badania nad wpływem chorób psychicznych na choroby wewnętrzne, oraz badania molekularne nad funkcją tlenku azotu w udarze niedokrwiennym mózgu. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto pracę w oddziale wewnętrznym szpitala powiatowego i Uniwersyteckiego, Izbie Przyjęć, Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz POZ. Dodatkowe umiejętności w postaci wykonywania badań USG i fizjoterapii wykorzystuje w codziennej praktyce klinicznej.

Jako lekarz przykładam szczególną wagę do wpływu choroby internistycznej na stan psychiczny chorego. Dlatego ukończyłem specjalizację z chorób wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, jednocześnie doskonaliłem się w diagnostyce i leczeniu chorób psychicznych w ramach pracy naukowej w trakcie studiów doktoranckich (opublikowana w czasopiśmie Psychiatria Polska praca oceniającą wpływ zaburzenia lękowego na występowanie nadciśnienia tętniczego). Aktualnie w pracy naukowej zajmuję się oceną funkcji układu sercowo-naczyniowego w trakcie udaru niedokrwiennego mózgu. Co więcej, ze względu na pracę w różnych placówkach (Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna Pomoc Lekarska, Izba Przyjęć, Szpital Powiatowy, Szpital Kliniczny) mam duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób internistycznych. Moim dodatkowym zainteresowaniem, ze względu na ukończony kurs Terapii Manualnej, jest leczenie ostrych bólów stawów ze szczególnym uwzględnieniem zespołów bólowych kręgosłupa.

Leczone dolegliwości:

 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby infekcyjne (w tym zakażenie Covid-19 i post-COVID-19),
 • Prowadzenie racjonalnej farmakoterapii u osób z wieloma współistniejącymi chorobami,
 • Bóle stawów obwodowych i kręgosłupa – Terapia manualna,
 • Depresja,
 • Nadciśnienie Tętnicze, POChP,
 • Astma,
 • Cukrzyca,
 • Refluks żołądkowo-przełykowy,
 • Choroba wrzodowa żołądka,
 • Niewydolność serca,
 • Migotanie przedsionków,
 • Niedoczynność tarczycy,
 • Otyłość,
 • Niedokrwistość.

Wykonuje badanie USG jamy brzusznej oraz USG Doppler tętnic dogłowowych.

Publikacje:

 1. Role of the Platelets and Nitric Oxide Biotransformation in Ischemic Stroke: A Translative Review from Bench to Bedside. Oxidative medicine and cellular longevity

 2. The relationship between panic disorder and hypertension. A review of literature. Psychiatria Polska 

 3. The estimation of excessive daytime sleepiness in post-stroke patients – a polysomnographic study. Respiratory physiology & neurobiology