dr n. med. Paweł Stachowiak

Kardiolog

PStachowiak

Umawianie wizyty:

Paweł Stachowiak - ZnanyLekarz.pl

O mnie...

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, ukończył studia medyczne z wyróżnieniem, specjalista kardiolog. Pracownik Kliniki Kardiologii PUM – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Certyfikowany instruktor zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzi zajęcia ze studentami w Klinice Kardiologii PUM. Odbył staże zagraniczne w Valladolid, Santander, Santiago de Compostela, Segedyn. Autor publikacji krajowych i zagranicznych. Czynny uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych. W Klinice Kardiologii w Szczecinie prowadził m.in. program wczesnego wykrywania powikłań kardiologicznych po chemioterapii. Zakres pracy: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Echokardiografii, implantacja stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów, próby wysiłkowe, EKG Holtera, tomografia naczyń wieńcowych, rezonans serca, konsultacje kardiologiczne. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej była ocena wczesnych i późnych powikłań kardiologicznych po leczeniu onkologicznym raka piersi.
Od 2020 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Kardiologii we Wrocławiu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Posiada certyfikat m.in. samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej jak i zaawansowanych zabiegów z wykorzystaniem rotablacji.

Leczone dolegliwości:

 • Wady serca,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Miażdżyca,
 • Choroba wieńcowa,
 • Choroba niedokrwienna serca,
 • Choroby serca,
 • Zawał serca,
 • Zaburzenia rytmu serca,
 • Niewydolność serca,
 • Nadciśnienie płucne,
 • Ból w klatce piersiowej,
 • Choroby naczyń,
 • Duszności,
 • Arytmia,
 • Hipercholesterolemia,
 • Zaburzenia lipidowe,
 • Wady zastawek serca.

Nagrody:

 • Nagroda Redakcji i Wydawcy Folia Cardiologica Excerpta za najbardziej interesującą opublikowaną pracę w 2010 roku,
 • Członek elitarnego Klubu 30 – Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.