dr n. med. Piotr Rola

Kardiolog

Umawianie wizyty:

Piotr Rola - ZnanyLekarz.pl

O mnie...

Doświadczony kardiolog pracujący w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Umiejętności zdobywał na wielu kursach, szkoleniach krajowych i zagranicznych. Autor publikacji naukowych w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Zajmuje się w szczególności osobami z  chorobą niedokrwienna serca. Kwalifikuje i wykonuje zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej między innymi implantacje stentów wieńcowych i kwalifikacje do operacji wszycia by-passów.

Ukończył w 2012 roku Akademię Medyczną w Wrocławiu. Po ukończeniu studiów jeszcze w trakcie stażu podyplomowego rozpoczął badania naukowe z zakresu eksperymentalnego wykorzystania promieniowania laserowego w kardiologii efektem których był obroniony w 2015 doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Całą karierę kliniczną związany z Oddziałem Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy a w szczególności z tamtejszą Pracownią Hemodynamiki, gdzie uzyskał certyfikat samodzielnego operatora ASIN PTK. 

Leczone dolegliwości:

  • choroba niedokrwienna serca (w tym po przebytym zawale serca, plastyce wieńcowej oraz operacji by-passów),
  • nadciśnienie tętnicze,
  • niewydolność serca, 
  • wady zastawek serca (zwężenia i niedomykalności zastawek),
  • zaburzenia rytmu serca.

Publikacje:

  1. Piotr Rola, Adrian Doroszko, Ewa Szahidewicz-Krupska, Paweł Rola, Piotr Dobrowolski, Robert Skomro, Alicja Szymczyszyn, Grzegorz Mazur, Arkadiusz Derkacz.: Low-level laser irradiationexertsantiaggregative effect on humanplateletsindependently on the nitricoxidemetabolism and release of plateletactivationmarkersOxidativeMed.Cell.Longev. 2017 Vol.2017; art.ID 6201797 IF: 4.936.  Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
  2. Alicja Szymczyszyn, Adrian Doroszko, Ewa Szahidewicz-Krupska, Piotr Rola, Radosław Gutherc, Jakub Jasiczek, Grzegorz Mazur, Arkadiusz Derkacz.: Effect of the transdermallow-level laser therapy on endothelialfunctionLasersMed.Sci. 2016 Vol.31 no.7; s.1301-1307 IF: 2.299Pkt. MNiSW/KBN: 35.000 
  3. Piotr Rola, Adrian Doroszko, ArkadiuszDerkacz.: The use of low-level energy laser radiation in basic and clinical researchAdv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.5; s.835-842IF: 1.095. Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
  4. Arkadiusz Derkacz, Marcin Protasiewicz, Piotr Rola, KatarzynaPodgórska, AlicjaSzymczyszyn, RadosławGutherc, RafałPoręba, Adrian Doroszko.: Effects of intravascular low-level laser therapy during coronary intervention on selected growth factors levelsPhotomed.Laser Surg. 2014 Vol.32 no.10; s.582-587IF: 1.672Pkt. MNiSW/KBN: 25.000