dr n. med. Wiktor Pawłowski

Chirurg

Umawianie wizyty:

Tel: (+48) 71-738-75-75

Wiktor Pawłowski - ZnanyLekarz.pl

O mnie...

Nauka:
Rozpocząłem studia stacjonarne na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w roku akademickim 2007/2008r. W trakcie studiów pracowałem na rzecz Samorządu Studentów, współorganizując II. Międzynarodową Konferencję Naukową Młodych Naukowców oraz XVII. Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych w 2012r. Z ramienia Samorządu Studentów organizowałem polsko-niemieckie praktyki studenckie Wrocław-Drezno w 2011r. Ponadto realizowałem zadania na rzecz Uniwersytetu Medycznego jako członek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w kadencji 2008-2012 oraz Wydziałowej Komisji Restrukturyzacyjnej. Podczas studiów lekarskich uczestniczyłem w stypendiach zagranicznych:
 • w Klinice Chirurgii Urazowej i Rekonstrukcyjnej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karla Gustava Carusa w Dreźnie w 2010 i 2011r.
 • jako stypendysta programu Erasmus w Szpitalu Uniwersyteckim im. Parsakewa Stojanowa w Warnie (Bułgaria) w 2012r.
Studia na wydziale lekarskim ukończyłem w czerwcu 2013r. z wynikiem ponad dobrym uzyskując tytuł zawodowy lekarza.
Doświadczenie zawodowe:
Po złożeniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odbyciu stażu podyplomowego, rozpocząłem w grudniu 2014r. specjalizację z Chirurgii Ogólnej w Klinice Chirurgicznej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pod Kierownictwem prof. dr hab. med. Dariusza Janczaka , a następnie dr n. med. Jerzego Pawełczyka. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w szpitalu wojskowym uczyłem się rzemiosła chirurgicznego pod nadzorem starszych specjalistów, asystując do zabiegów, stopniowo zwiększając swoją samodzielność w polu operacyjnym. Ostatecznie w okresie szkolenia specjalizacyjnego wykonałem jako główny operator ponad 700 zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, rozwijając swoje zainteresowania w kierunku operacji przewodu pokarmowego (w tym laparoskopowych), chirurgii naczyniowej oraz tarczycy i przytarczyc – filarów działalności Kliniki Chirurgicznej 4. WSK. Odbyłem w tym czasie również ok. 400 dyżurów 24-godzinnych (począwszy od 1,5 roku specjalizacji – samodzielnych) w Klinice Chirurgicznej, wykonując pilne zabiegi operacyjne, a także uczestnicząc w operacjach przeszczepów nerek i pobrań wielonarządowych. Oprócz obowiązkowych szkoleń przewidzianych w programie specjalizacji, indywidualnie rozwijałem umiejętności dzięki uczestniczeniu w licznych kursach USG oraz szkoleniach chirurgii laparoskopowej, chirurgii tarczycy, także jako stypendysta Towarzystwa Chirurgów Polskich. Równolegle do zainteresowań klinicznych kontynuuję pracę naukową, publikując artykuły w renomowanych czasopismach, konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, gdzie reprezentowałem Klinikę Chirurgiczną 4. WSK i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako autor i współautor wystąpień naukowych. W roku akademickim 2016/2017 rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie oprócz własnej pracy naukowej przeprowadziłem osobiście przeszło 450 godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów Pielęgniarstwa, Położnictwa, Ratownictwa Medycznego i Dietetyki. Korzystając z bogatego doświadczenia Kliniki Chirurgicznej w dziedzinie chirurgii tarczycy przeprowadziłem i obroniłem przewód doktorski pt. „Czynniki prognostyczne chorób nowotworowych tarczycy u pacjentów operowanych z powodu chorób tarczycy” jesienią 2020r. Sukces ten zawdzięczam promotorom – dr hab. n. med. Renacie Tabole oraz dr hab. n. med. Mariuszowi Chabowskiemu – Kierownikowi Kliniki Chirurgicznej 4. WSK. Wiosną 2021r. zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej. Obecnie kontynuuję pracę na rzecz Kliniki Chirurgicznej 4. Szpitala Wojskowego we Wrocławiu.

Leczone dolegliwości:

 • choróby tarczycy i przytarczyc wymagające leczenia operacyjnego, w tym nowotwory,
 • choroby przewodu pokarmowego (w tym nowotworowe  żołądka, jelita cienkiego, grubego i inne),
 • choroby wątroby i trzustki – kamica pęcherzyka żółciowego,
 • przepukliny brzuszne,
 • żylaki kończyn dolnych,
 • zmiany skórne.

Ponadto wykonuje kwalifikacje do zabiegów operacyjnych i kontrole po leczeniu, oraz diagnostykę USG. Prowadzę poradnictwo w zakresie przygotowania, w tym żywieniowego przed/około/pooperacyjnego pacjenta zgodnie z protokołem kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia chirurgicznego ERAS.

Publikacje:

 • współautor 4 publikacji w czasopismach z łącznym wskaźnikiem IF 6,59,
 • współautor 7 publikacji z w czasopismach bez IF,
 • pierwszy autor 7 wystąpień zjazdowych, w tym wystąpienia nt. Raka tarczycy na Kongresie Chirurgów Niemieckich w kwietniu 2016r. (jako stypendysta Towarzystwa Chirurgów Polskich) w Berlinie oraz Polsko-Węgiersko-Japońskiego Sympozjum Towarzystw Chirurgicznych w czerwcu 2016r. w Lublinie,
 • autor dodatkowo wyróżnionego wystąpienia o Jatrogennym Powikłaniu Laparoskopowej Cholecystektomii na 5. Ogólnopolskiej Konferencji Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju, w Kazimierzu Dolnym w lutym 2017r.,
 • współautor 31 wystąpień i prezentacji plakatowych na konferencjach międyznarodowych i ogólnopolskich.