Kim jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ovo Medical Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-414, ul. Podwale 83/6 zwany w dalszej części Administratorem. Adres naszej strony internetowej to: https://ovomedical.pl. Możesz się skontaktować z Administratorem elektronicznie poprzez adres email: inspektor@ovomedical.pl.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane pacjentów

Jeśli jesteś pacjentem Centrum Medycznego Ovo Medical będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
  • dane medyczne (opinie lekarskie, wyniki badań, wystawione recepty,  skierowania)

Podstawą przetwarzania Twoich danych jako pacjenta jest zgoda, którą udzielasz przed odbyciem pierwszej wizyty w Ovo Medical. Jest ona warunkiem niezbędnym do zrealizowania wizyty.

Jeśli dodatkowo wyrazisz zgodę marketingową, możemy wykorzystać Twoje dane kontaktowe w celu przesłania informacji marketingowej, np. o nowych usługach oferowanych przez Ovo Medical.

Formularze kontaktowe

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego na stronie https://ovomedical.pl powierzasz nam przetwarzanie Twoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres email oraz treść wiadomości). Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody zaznaczonej na formularzu.

Z kim dzielimy się danymi

W celu realizacji wizyt lekarski Twoje dane pacjenta przetwarzane są przez lekarzy specjalistów współpracujących z Ovo Medical Sp. z o.o. Każdy z lekarzy posiada umowę dotyczącą dostępu do danych pacjentów, która obliguje ich do przetwarzania tych danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Dane pacjentów przetwarzane są również przez dostawcę oprogramowania używanego przez Ovo Medical to obsługi wizyt lekarskich – firmę Proassist Sp. z o.o. Przetwarzanie to dotyczy wszystkich danych pacjentów Ovo Medical.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane pacjenta przechowywane są przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

Jakie masz prawa do swoich danych

Przysługują Ci następujące prawa odnośnie Twoich danych osobowych:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania lub uzupełnienia danych,
  • usunięcia danych,
  • wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych.