lek. Dariusz Mieleniewski

Neurolog, neurofizjolog

Umawianie wizyty:

O mnie...

W roku 1986 ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medzycznej w Łodzi.  Staż podyplomowy odbyłem w 5 Woskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. W latach 1987 – 1998 pracowałem w 11 Pułku  Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu. Od 1998 do 2012 r pracowałem w Klinicznym Oddziale Neurologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Kurs elektromiografii ukończyłem w Zakładzie Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w roku 2002. W 2017r uzyskałem od zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej licencję potwierdzającą umiejętności w zakresie wykonywania i interpretacji badań EMG.

Od 2012 roku pracuję w pracowni elektromiografii SPZOZ w Świdnicy.

Zainteresowania – choroby nerwowo-mięśniowe, polineuropatie, neurofizjologia kliniczna.