dr n. med. Dominika Urbanik

Internista w trakcie specjalizacji

DUrbanik

Umawianie wizyty:

O mnie...

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiuzatrudniona w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Doktor nauk medycznych z zakresu chorób wewnętrznych. Certyfikowany specjalista medycyny snu. Prowadzi badania dotyczące kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań obturacyjnego bezdechu sennego. Jest członkiem Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Stowarzyszenia Wspierania Polskiej Medycyny Snu „Somnii Amici”.  Bierze aktywny udział w szkoleniach i konferencjach, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Leczone dolegliwości:

 • zespół obturacyjnego bezdechu sennego,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • dyslipidemia, cukrzyca,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • niewydolność serca,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • pozostałe choroby internistyczne.

Publikacje:

 • Obstructive Sleep Apnea as a Predictor of Abnormal Heart Rate Turbulence. Urbanik D, Gać P, Martynowicz H, Poręba M, Podgórski M, Negrusz-Kawecka M, Mazur G, Sobieszczańska M, Poręba R.  J Clin Med. 2019 Dec 18;9(1):1. doi: 10.3390/jcm9010001. PMID: 31861257.
 • Obstructive sleep apnea as a predictor of reduced heart rate variability. Urbanik D, Gać P, Martynowicz H, Poręba M, Podgórski M, Negrusz-Kawecka M, Mazur G, Sobieszczańska M, Poręba R.  Sleep Med. 2019 Feb;54:8-15. doi: 10.1016/j.sleep.2018.09.014. Epub 2018 Oct 11. PMID: 30529071.
 • Environmental Factors as Modulators of the Relationship between Obstructive Sleep Apnea and Lesions in the Circulatory System.  Urbanik D, Martynowicz H, Mazur G, Poręba R, Gać P. J Clin Med. 2020 Mar 19;9(3):836. doi: 10.3390/jcm9030836.  PMID: 32204495 Free PMC article. Review.
 • Heart rate variability – clinical significance. Dominika Urbanik, Maciej Podgórski, Grzegorz Mazur. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2018 Vol.20 no.1 s.87-90, bibliogr. 40 pozsumm. DOI: 10.5114/fmpcr.2018.73710
 • Total antioxidant status reduction conditioned by a serum selenium concentration decrease as a mechanism of the ultrasonographically measured brachial artery dilatation impairment in patients with arterial hypertension. Gać P, Urbanik D, Pawlas N, Poręba M, Martynowicz H, Prokopowicz A, Januszewska L, Markiewicz-Górka I, Jaremków A, Mazur G, Poręba R, Pawlas K. Environ Toxicol Pharmacol. 2020 Apr;75:103332. doi: 10.1016/j.etap.2020.103332. Epub 2020 Jan 24. PMID: 32006877
 • Coexistence of obstructive sleep apnea and telomerase activity, concentration of selected adipose tissue hormones and vascular endothelial function in patients with arterial hypertension. Martynowicz H, Kornafel-Flak O, Urbanik D, Łaczmański Ł, Sobieszczańska M, Mazur G, Poręba R, Gać P. Respir Med. 2019 Jul;153:20-25. doi: 10.1016/j.rmed.2019.05.009. Epub 2019 May 17. PMID: 31136928
 • The effect of obstructive sleep apnea on blood pressure variability in resistant hypertension. [aut.] Helena Martynowicz, Dominika Urbanik, Anna Wojakowska, Monika Michałek, Katarzyna Gosławska, Paweł Gać, Rafał Poręba. J.Hypertens. 2018 Vol.36 e-suppl.3 s.e150 poz.A9803 
 • Rola digoksyny w leczeniu chorych z niewydolnością serca i szybkim migotaniem przedsionków (The role of digoxin in the treatment of patients with heart failure and atrial fibrillation with rapid ventricular rate). [aut.] Dominika Urbanik, Maciej Podgórski, Grzegorz Mazur. Świat Med.Farm. 2020 nr 2(225) s.104, 107-110. 
 • Zawał mięśnia sercowego w POZ – rozpoznawanie i leczenie w okresie przedszpitalnym. [aut.] Dominika Urbanik, Maciej Podgórski, Grzegorz Mazur. Świat Med.Farm. 2018 nr 10(209) s.6-10.
 • Influence of nutrition on lipid disorders. [aut.] Dominika Urbanik, Grzegorz Mazur, Rafał Poręba. W: Dietetics and nutrition : compendium Wrocław 2019, Wroclaw Medical University, s.35-42, bibliogr. 42 poz, 978-83-7055-607-5.