mgr Katarzyna Krawczyk

Psycholog

Umawianie wizyty:

Tel: (+48) 71-738-75-75

O mnie...

Doświadczony psycholog, psychoterapeuta, szczególnie w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju. Ponadto służy pomocą osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.
Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, specjalność kliniczna i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji (Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) należącego do European Associoation for Behavioural and Cognityve Therapies (EABCT).
Ukończył studia podyplomowe: Praktyczna Diagnoza Psychologiczna oraz odbyłam szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii uzależnień behawioralnych oraz Terapii Schematu.
W pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną, psychoonkologią i neuropsychologią. Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z osobami zmagającymi się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi – szczególnie zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nastroju oraz osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów.
Poza psychoterapią poznawczo-behawioralną interesuje się także innymi paradygmatami, między innymi Terapią Schematu Younga stosowaną w leczeniu zaburzeń osobowości oraz neuropsychologią.

Leczone dolegliwości:

 • Anoreksja,
 • Kryzys zawodowy,
 • Depresja,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia nastroju,
 • Kryzys życiowy,
 • Bezsenność,
 • Zaburzenia emocjonalne,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Problemy wychowawcze,
 • Kryzys emocjonalny,
 • DDA – dorosłe dzieci alkoholików,
 • Niskie poczucie własnej wartości,
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich,
 • Choroba afektywna dwubiegunowa,
 • Fobia społeczna,
 • Stres,
 • Zaburzenia psychosomatyczne,
 • Zaburzenia psychiczne,
 • Nerwica,
 • Kryzys w związku,
 • Zaburzenia koncentracji,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Fobie,
 • Zespół stresu pourazowego,
 • Lęki,
 • Borderline,
 • Bulimia,
 • Nerwica natręctw.