lek. Katarzyna Sulima

Neurolog

Katarzyna Sulima

Umawianie wizyty:

O mnie...

Specjalistka neurolog. Na co dzień pracuję w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu. Moim głównym obszarem zainteresowań są zagadnienia związane z padaczką. Współtworzę przykliniczną Poradnię Leczenia Padaczki, gdzie prowadzę kompleksową opieką nad pacjentami dorosłymi z rozpoznaniem padaczki, w tym padaczki lekoopornej. Jestem członkinią wielodyscyplinarnego zespołu epileptologicznego, zajmującego się diagnostyką lokalizacyjną i przedoperacyjną padaczki lekoopornej z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych i inwazyjnych (video- elektroencefalografia, stereo- elektroencefalografia). W swojej praktyce stale śledzę najnowsze publikacje i osiągnięcia w dziedzinie epileptologii. Należę do Polskiego Towarzystwa Neurologii i Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z pacjentem szpitalnym, jak i ambulatoryjnym. Poprzez regularne pełnienie dyżurów medycznych stale kształcę się w zakresie stanów nagłych w neurologii. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiam biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach. Jestem autorką i współautorką publikacji naukowych w dziedzinie neurologii.
Odbyłam liczne staże zagraniczne (Neurology Department at Chelsea and Westminster Hospital w Londynie, University Medical Centre Maribor w Słowenii, Ternopil State Medical University w Ukrainie). Ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w gronie dziesięciu absolwentów z najwyższym wynikiem.

Leczone dolegliwości:

 • bóle głowy 
 • zawroty głowy 
 • ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
 • padaczka 
 • choroby naczyniowe mózgu 
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane) 
 • choroby nerwowo- mięśniowe (polineuropatie, miastenia, choroby neuronu ruchowego) 
 • choroby pozapiramidowe (choroba Parkinsona)
 • drętwienia i mrowienia

Certyfikaty ze szkoleń:

 • Ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa, Wielkopolska Szkoła DIagnostyki Obrazowej, 2020 r.
 • Preceptorship in Multiple Sclerosis, Medical University of Vienna, Austria, 2020 r. 
 • Bayer Multiple Sclerosis Academy 2020, Berlin, Niemcy