lek. Katarzyna Sulima

Neurolog w trakcie specjalizacji

Katarzyna Sulima

Umawianie wizyty:

O mnie...

Jestem lekarzem w trakcie czwartego roku specjalizacji z neurologii. Ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 2016 roku. Obecnie pracuję w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z pacjentem szpitalnym, jak i ambulatoryjnym. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiam biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach. Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z chorobami naczyniowymi oraz demielinizacyjnymi ośrodkowego układu nerwowego. Przyjmuję pacjentów w języku angielskim i czeskim.

Leczone dolegliwości:

 • bóle głowy 
 • zawroty głowy 
 • ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
 • padaczka 
 • choroby naczyniowe mózgu 
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane) 
 • choroby nerwowo- mięśniowe (polineuropatie, miastenia, choroby neuronu ruchowego) 
 • choroby pozapiramidowe (choroba Parkinsona)
 • drętwienia i mrowienia

Odbyte staże:

 • Neurology Department at Chelsea and Westminster Hospital, Londyn, miesięczny staż 
 • University Medical Centre Maribor, Słowenia, 3 miesięczne praktyki w programie Erasmus 
 • Ternopil State Medical University, Tarnopol, Ukraina, miesięczne praktyki

Certyfikaty ze szkoleń:

 • Ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa, Wielkopolska Szkoła DIagnostyki Obrazowej, 2020 r.
 • Preceptorship in Multiple Sclerosis, Medical University of Vienna, Austria, 2020 r. 
 • Bayer Multiple Sclerosis Academy 2020, Berlin, Niemcy