Dr n. med. Klaudia Jeżowska-Jurczyk

Neurolog

Rezerwacja telefoniczna:

Tel: (+48) 71-738-75-75

O mnie...

Studia medyczne ukończyłam z wyróżnieniem w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2013 r. W trakcie studiów aktywnie działałam w Studenckich Kołach Naukowych: Neurologicznym, Genetyki Klinicznej oraz Psychiatrii. 

Specjalizację z neurologii realizowałam w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, początkowo jako lekarz rezydent i słuchacz studiów doktoranckich, a od 2017 r. jako asystent uniwersytecki. W 2021 r. obroniłam z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Zaburzenia funkcji poznawczych i endogenne potencjały wywołane u chorych na padaczkę”, której promotorem była pani dr hab. med. Anna Pokryszko-Dragan, prof. UM. W 2023 r. uzyskałam tytuł specjalisty neurologii. 

Ponadto szkoliłam się w zakresie leczenia chorób neurologicznych przy użyciu toksyny botulinowej, zarówno w Klinice Neurologii UM we Wrocławiu, jak i w ramach dedykowanych szkoleń. Odbyłam także szkolenie w zakresie podawania toksyny botulinowej w celach estetycznych. 

Jestem autorką prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurologii Klinicznej

Leczone dolegliwości:

 • Padaczka,
 • Zaburzenia ruchowe,
 • Choroba Parkinsona,
 • Drżenie samoistne,
 • Drżenie rąk,
 • Choroba Alzheimera,
 • Zespoły otępienne,
 • Udar mózgu,
 • Stan po udarze mózgu,
 • Stan po urazie głowy,
 • Bóle głowy,
 • Migrena,
 • Zawroty głowy,
 • Bóle kręgosłupa,
 • Tężyczka,
 • Polineuropatie,
 • Choroba neuronu ruchowego (SLA),
 • Choroby nerwowo-mięśniowe,
 • Stwardnienie rozsiane (SM).

Publikacje

 • Klaudia Jeżowska-Jurczyk, Piotr Jurczyk, Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan.: Evaluation of Event-Related Potentials in Assessing Cognitive Functions of Adult Patients with Epilepsy of Unknown Etiology; J. Clin. Med. 2023, 12(7), 2500; IF: 4.964, Pkt. MNiSW/KBN: 140.00,
 • Klaudia Jeżowska-Jurczyk, Roman Kotas, Piotr Jurczyk, Marta Nowakowska-Kotas, Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan.: Zaburzenia psychiczne u chorych na padaczkę (Mental disorders in patients with epilepsy); Psychiatr.Pol. 2020 T.54 nr 1 s.51-68; IF: 1.657, Pkt. MNiSW/KBN: 100.00,
 • Piotr Jurczyk, Krystian Obara, Maciej Guziński, Klaudia Jeżowska-Jurczyk, Bogusław Paradowski.: Samoistne rozwarstwienie tętnic dogłowowych; Pol.Przegl.Neurol. 2019 T.15 nr 1; s.60-65; Pkt. MNiSW/KBN: 5.000,
 • Anna Pokryszko-Dragan, Anna Banaszek, Marta Nowakowska-Kotas, Klaudia Jeżowska-Jurczyk, Edyta Dziadkowiak, Ewa Gruszka, Mieszko Zagrajek, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska.: Diffusion tensor imaging findings in the multiple sclerosis patients and their relationships to various aspects of disability; J.Neurol.Sci. 2018 Vol.391; s.127-133; IF: 2.651, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000,
 • Klaudia Jeżowska, Marta Waliszewska-Prosół, Maria Ejma, Paweł Szewczyk.: Hemispheric cerebral oedema due to intracranial dural arteriovenous fistula; Natl.Med.J.India 2018 Vol.31 no.4; s.252; IF: 0.644, Pkt. MNiSW/KBN: 25.000,
 • Klaudia Jeżowska, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Izabela Winkel, Agnieszka Żelwetro, Paweł Tyfel, Piotr Jurczyk, Ryszard Podemski.: Zespół nakładania wariantu wzrokowego choroby Alzheimera i zespołu korowo-podstawnego – opis przypadku; Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 4; s.211-216; Pkt. MNiSW/KBN: 10.000.

Nagrody i wyróżnienia

 • Dyplom za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Zaburzenia funkcji poznawczych i endogenne potencjały wywołane u chorych na padaczkę”, Klaudia Jeżowska-Jurczyk, Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 17.06.2021 r., Wrocław,
 • List gratulacyjny, Klaudia Jeżowska, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 8.11.2013 r. Wrocław,
 • List wyróżniający, Klaudia Jeżowska, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 8.11.2013 r., Wrocław,
 • 1st Prize in the area of Neuro-radiology, for the paper entitled „The assessment of cognitive functions in diabetic patients – a pilot study”, Klaudia Jeżowska, III International Student’s Conference of Young Medical Reasearches, 12-13.04.2013 r., Wroclaw Medical University, Poland.