dr hab. n. med. Małgorzata Trocha, prof. UMW

Hipertensjolog, Internista

MTrocha

Umawianie wizyty:

O mnie...

W 1997 roku ukończyła Akademię Medyczną z wyróżnieniem. W latach 1995-1997, podczas studiów lekarskich, pracowała jako wolontariusz w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1997-1998 odbyła staż podyplomowy w Samodzielnym Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. W 1998 roku rozpoczęła pracę na etacie naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, początkowo na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu w 2005 roku stopnia doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. „Wpływ leków blokujących kanały wapniowe na wątrobę szczurzą przechowywaną do przeszczepienia”, na etacie adiunkta. Pracując jednocześnie w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego uzyskała w 2006 roku tytuł specjalisty w z chorób wewnętrznych, a w 2011 roku – tytuł specjalisty z hipertensjologii. W 2014 roku otrzymała stopnień doktora habilitowanego za cykl prac poświęconych badaniom stresu oksydacyjnego i przemiany tlenku azotu w modelach doświadczalnych niedokrwienia i/lub reperfuzji wątroby. Również w 2014 roku odbyła dwa szkolenia Europejskiej Szkoły Snu z przeprowadzenia i oceny badań polisomnograficznych, w 2015 roku została ekspertem z lipidologii Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Ukończyła także kurs leczenia nadwagi i otyłości prowadzony przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. W 2018 roku uczestniczyła w szkoleniu IHC GCP dla Badaczy i Zespołów badawczych.

Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych prezentowanych w Polsce i za granicą, a także kilku podręczników medycznych. Tematem jej działalności naukowo-badawczej jest wpływ leków i innych substancji na procesy niedokrwienia i reperfuzji różnych narządów. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez wiele lat zarówno w lecznictwie otwartym, jak również w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych i hipertensjologa (specjalisty nadciśnienia tętniczego). W swojej działalności zawodowej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, w tym nadciśnienia opornego, profilaktyką chorób serca, zaburzeniami oddychania podczas snu, zaburzeniami metabolicznymi i otyłością.

Leczone dolegliwości:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • otyłość,
 • hiperlipidemia,
 • zaburzenia oddychania podczas snu.

W ramach konsultacji kardiologicznej w Ovo Medical wykonywane jest badanie EKG. Dodatkowo lekarz specjalista może wykonać USG (Echo) serca.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2007, 2011 – Indywidualne nagrody naukowe II stopnia J.M. Rektora
 • 2015 – Indywidualne nagrody naukowe I. stopnia J.M. Rektora
 • 2017 – Nagroda Zespołowa J.M Rektora
 • 2010-2011 – Stypendium naukowe dla post-doc w ramach PROGRAMU ROZWOJU AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL. 04.01.01-00-010/08-01
 • 2012 – Srebrny Medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, BRUSSELS EUREKA! za projekt: Zastosowanie preparatu z odmiany uprawnej derenia właściwego (Cornus mas L.), wyselekcjonowanej w Europie do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów, zwłaszcza trójglicerydów.
 • 2013 – Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, list gratulacyjny Prof. Barbary Kudryckiej, za projekt pod nazwą; Zastosowanie preparatu z odmiany uprawnej derenia właściwego (Cornus mas L.), wyselekcjonowanej w Europie do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania poziomu lipidów, zwłaszcza trójglicerydów.
 • 2019 – Medal Komisji Edukacji Narodowej 
 • 2011, 2012, 2013, 2015 -  Współautor czterech Patentów

Publikacje:

 1. Trocha M,Krzystek-Korpacka M, Merwid-Ląd A, Nowak B, Pieśniewska M, Dzięgiel P, Gomułkiewicz A, Kowalski P, Diakowska D, Szeląg A, Sozański T. Sitagliptin-Dependent Differences in the Intensity of Oxidative Stress in Rat Livers Subjected to Ischemia and Reperfusion. Oxid Med Cell Longev. 2019 Oct 31;2019:2738605. doi: 10.1155/2019/2738605. PMID: 31781329; PMCID: PMC6875175.
 2. Trocha M,Merwid-Ląd A, Pieśniewska M, Kwiatkowska J, Fereniec-Gołębiewska L, Kowalski P, Szeląg A, Sozański T. Age-related differences in function and structure of rat livers subjected to ischemia/reperfusion. Arch Med Sci. 2018 Mar;14(2):388-395. doi: 10.5114/aoms.2018.73470. Epub 2018 Feb 21. PMID: 29593814; PMCID: PMC5868678.
 3. Sozański T, Kucharska AZ, Wiśniewski J, Fleszar MG, Rapak A, Gomułkiewicz A, Dzięgiel P, Magdalan J, Nowak B, Szumny D, Matuszewska A, Piórecki N, Szeląg A, Trocha M. The iridoid loganic acid and anthocyanins from the cornelian cherry (Cornus mas L.) fruit increase the plasma l-arginine/ADMA ratio and decrease levels of ADMA in rabbits fed a high-cholesterol diet. Phytomedicine. 2019 Jan;52:1-11. doi: 10.1016/j.phymed.2018.09.175. Epub 2018 Sep 20. PMID: 30599888.
 4. Trocha M,Szuba A, Merwid-Lad A, Sozański T. Effect of selected drugs on plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels. Pharmazie. 2010 Aug;65(8):562-71. PMID: 20824955.
 5. Trocha M,Merwid-Ląd A, Chlebda E, Sozański T, Pieśniewska M, Gliniak H, Szeląg A. Influence of ezetimibe on selected parameters of oxidative stress in rat liver subjected to ischemia/reperfusion. Arch Med Sci. 2014 Aug 29;10(4):817-24. doi: 10.5114/aoms.2013.38087. Epub 2014 Feb 12. PMID: 25276169; PMCID: PMC4175761.
 6. Trocha M,Merwid-Ląd A, Chlebda E, Pieśniewska M, Sozański T, Szeląg A. Effect of simvastatin treatment on rat livers subjected to ischemia/reperfusion. Pharmacol Rep. 2010 Jul-Aug;62(4):757-62. doi: 10.1016/s1734-1140(10)70335-2. PMID: 20885018.
 7. Trocha M,Merwid-Ląd A, Chlebda-Sieragowska E, Szuba A, Pieśniewska M, Fereniec-Gołębiewska L, Kwiatkowska J, Szeląg A, Sozański T. Age-related changes in ADMA-DDAH-NO pathway in rat liver subjected to partial ischemia followed by global reperfusion. Exp Gerontol. 2014 Feb;50:45-51. doi: 10.1016/j.exger.2013.11.004. Epub 2013 Nov 20. PMID: 24269305.
 8. Trocha M,Merwid-Ląd A, Sozański T, Ewa Chlebda-Sieragowska E, Szuba A, Dzięgiel P, Pieśniewska M, Fereniec-Gołębiewska L, Kwiatkowska J, Gomułkiewicz A, Cwynar-Zając Ł, Brykner R, Szeląg A. Influence of ezetimibe on ADMA-DDAH-NO pathway in rat liver subjected to partial ischemia followed by global reperfusion. Pharmacol Rep. 2013;65(1):122-33. doi: 10.1016/s1734-1140(13)70970-8. PMID: 23563030.
 9. Sozański T, Kucharska AZ, Szumny A, Magdalan J, Bielska K, Merwid-Ląd A, Woźniak A, Dzimira S, Piórecki N, Trocha M. The protective effect of the Cornus mas fruits (cornelian cherry) on hypertriglyceridemia and atherosclerosis through PPARα activation in hypercholesterolemic rabbits. Phytomedicine. 2014 Nov 15;21(13):1774-84. doi: 10.1016/j.phymed.2014.09.005. Epub 2014 Oct 25. PMID: 25444446.
 10. Trocha M, Merwid-Lad A, Szuba A, Chlebda E, Pieśniewska M, Sozański T, Szelag A. Effect of simvastatin on nitric oxide synthases (eNOS, iNOS) and arginine and its derivatives (ADMA, SDMA) in ischemia/reperfusion injury in rat liver. Pharmacol Rep. 2010 Mar-Apr;62(2):343-51. doi: 10.1016/s1734-1140(10)70274-7. PMID: 20508290.