mgr Michał Krzesiński

Psycholog, neuropsycholog

Rezerwacja telefoniczna:

Tel: (+48) 71-738-75-75

O mnie...

Od lutego 2023 roku, rozpocząłem Szkolenie Specjalizacyjne z Psychologii Klinicznej z wyborem specjalizacji Neuropsychologii. Obecnie pracując w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, mam przyjemność przeprowadzać diagnozy psychologiczne oraz neuropsychologiczne na oddziale Neurochirurgii, gdzie biorę czynny udział w kraniotomiach wybudzeniowych, zajmuje się szczegółową diagnozą neuropsychologiczną oraz regularnym monitorowaniem przebiegu funkcjonowania poznawczego osób z chorobą Moya Moya oraz z wodogłowiem normotensyjnym i w przypadkach guzów mózgu o różnej lokalizacji. Prowadzę również konsultacje psychologiczne i diagnozę psychologiczną na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej osób po przebytym zawale mięśnia sercowego. Do moich obowiązków należy również dokonywanie diagnoz z zakresu funkcji poznawczych i emocji oraz prowadzenia terapii poznawczych u osób, po urazach mózgowo-czaszkowych na Oddziale Rehabilitacji. Dodatkowo mam przyjemność konsultować pacjentów po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych na oddziale Neurologii z Pododdziałem Urazowym między innymi w takich zaburzeniach jak Zespół Antona czy chorobie Creutzfeldta-Jacoba. 

Pracując na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania w Instytucie Przywództwa, w Zakładzie Analiz i Badań Społecznych, prowadziłem badania w Laboratorium Przywództwa, gdzie specjalizowałem się w Psychologii Poznawczej oraz Różnicach Indywidualnych. 

Zakres obowiązków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zarówno w Trzebnicy jak i w Wołowie, dotyczył prowadzenia konsultacji psychologicznych, regularnych spotkań  z osobami, które z powodu swoich problemów podjęły się cotygodniowych wizyt, celem poradzenia sobie z przeżywanymi trudnościami oraz konsultacji psychologicznych w przypadkach nagłych – zagrażających życiu bądź zdrowiu. Zajmowałem się przede wszystkim szeroko pojętą diagnozą funkcjonowania poznawczego. Codziennie przeprowadzałem wywiady diagnostyczne celem wstępnej weryfikacji zaburzeń psychicznych oraz diagnozy poznawczej osób z niedostosowaniem społecznym, uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz z innymi wyrokami sądowymi zarówno w poradni jak i w Zespole Szkół Specjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu. 

Posiadam również doświadczenie z zakresu rekrutacji ochotników do formacji wojskowych. Prowadziłem szereg badań psychologicznych dla żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego oraz ubiegających się o udział w czynnej służbie. 

Leczone dolegliwości:

  • szczegółowa diagnoza neuropsychologiczna oraz monitorowanie funkcji poznawczych osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego z uwzględnieniem chorób rzadkich OUN z zajęciem naczyń mózgowia np. między innymi w chorobie Moya Moya, 
  • diagnoza funkcji poznawczych u osób ze zdiagnozowanym wodogłowiem normotensyjnym, w przypadkach guzów mózgu o różnej lokalizacji, padaczką, stwardnieniem rozsianym oraz w subiektywnym odbiorze pogorszenia funkcjonowania poznawczego celem diagnozy pod kątem chorób otępiennych, 
  • terapia funkcji poznawczych u osób, po uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych, po operacjach neurochirurgicznych czy innych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, które wywołały dysfunkcje w funkcjonowaniu poznawczym (np. pamięć, koncentracja, język).

Publikacje:

  • Różnice w temperamencie wśród młodzieżowych zawodników trenujących sport indywidulany i zespołowy. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Kwartalnik nr 3 (25)2018 · 1 sty 2018
  • Wizerunek, a agresywność młodych sportowców na przykładzie wybranych dyscyplin sportowych. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Kwartalnik nr 1 (19)2017. · 1 sty 2017
  • Young Athlete Personality Model Using The Example Of Selected Sport Disciplines. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Kwartalnik nr 4 (22) 2017. · 1 sty 2017