mgr Paula Florczyk

Psycholog

paula-florczyk

Rezerwacja telefoniczna:

Tel: (+48) 71-738-75-75

O mnie...

Z wykształcenia – ale także z pasji i zamiłowania – jestem psycholożką o specjalności klinicznej i interwentką kryzysową. Ukończyłam dzienne 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, realizując specjalność kliniczną i zdrowia osób dorosłych oraz studium interwencji kryzysowej w nurcie humanistycznym i poznawczo-behawioralnym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Szkolę się w obszarze obejmującym tematykę wsparcia okołoporodowego – szczególnie bliska jest mi praca z doświadczeniem straty bądź trudnej płodności. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie udzielałam indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej pacjentom z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, neurorozwojowymi, psychosomatycznymi, osobowości i uzależnieniami. Pracowałam również w fundacji, udzielającej wsparcia kobietom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a także oddziale dziennym leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych dla osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi. Prowadzę wspierające konsultacje w ramach poradnictwa psychologicznego, diagnozy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz grupy wsparcia. Jako psycholożka pracuję integratywnie, indywidualnie dopasowując metodę i narzędzia pracy do charakterystyki trudności, zgłaszanej przez pacjenta. Wyjątkowo bliskie jest mi podejście III fali terapii poznawczo-behawioralnej, szczególnie terapia schematów i ACT, czy nurt humanistyczno-egzystencjalny. Pracuję z osobami pełnoletnimi, doświadczającymi kryzysów relacyjnych, sytuacyjnych bądź rozwojowych. Niezmiernie cenię możliwość towarzyszenia drugiej osobie w procesie zdrowienia i wprowadzania upragnionych zmian, mających na celu poprawę jakości życia. W kontakcie z pacjentem bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pełnej empatii, życzliwości, uważności, poczucia bezpieczeństwa, ciepła, zaufania i poszanowania granic. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem psycholożką przyjazną osobom LGBTQIAP+ i ich bliskim.

Obszary wsparcia:

 • udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie utraty zdrowia, po hospitalizacji psychiatrycznej, zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia afektywne, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych);
 • prowadzę interwencję kryzysową i wsparcie psychologiczne w obliczu: przemocy, żałoby, straty, myśli rezygnacyjnych, kryzysu relokacyjnego/migracyjnego/uchodźczego;
 • prowadzę interwencję kryzysową i wsparcie psychologiczne w kryzysach oraz trudnościach okołoporodowych (utraty okołoporodowe, kryzys płodności, lęk przed ciążą bądź porodem, etc.);
 • na podstawie obserwacji, wywiadu klinicznego i kwestionariuszy diagnostycznych przeprowadzam diagnozę psychologiczną osób dorosłych w obszarze zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i ADHD;
 • wspieram osoby, które doświadczają: trudności w relacjach i w sytuacjach doby codzienności, problemu z regulacją emocjonalną; niskiej samooceny, spadku motywacji, stresu, samotności;
 • pracuję z osobami pragnącymi pogłębić swój potencjał przez rozwój osobisty;
 • prowadzę prewencyjną i profilaktyczną psychoedukację w obszarze zaburzeń psychicznych.

Obszary pomocy psychologicznej:

 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Stres
 • Kryzys przemocy
 • Kryzys utraty zdrowia
 • Kryzys straty/żałoby
 • Kryzys relacyjny
 • Kryzys okołoporodowy
 • Kryzys relokacyjny/migracyjny/uchodźczy (język polski)
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia osobowości
 • Uzależnienia
 • Neuroróżnorodność (ADHD)