dr n. med. Piotr Niewiński

Kardiolog

PNiewinski

Umawianie wizyty:

O mnie...

Jestem absolwentem Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyłem z wyróżnieniem w 2006r. Po dwóch latach pracy zawodowej w Wielkiej Brytanii wróciłem do Polski, gdzie ukończyłem specjalizację z kardiologii. Od 2008 do 2019 roku pracowałem w Klinice Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie jestem lekarzem Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pełnię również funkcję adiunkta w Katedrze Chorób Serca Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jestem autorem ponad 20 artykułów naukowych oraz rozdziałów podręczników z zakresu kardiologii. W 2015 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą nowym metodom leczenia niewydolności serca.

Na co dzień zajmuję się problemami chorych z rozmaitymi zaburzeniami rytmu serca takimi jak: migotanie przedsionków, arytmie komorowe i arytmie nadkomorowe, jak również kwalifikacją do zabiegów ablacji oraz opieką nad chorymi z wszczepionymi stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami.

Dodatkowo mam duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z:

 • chorobą niedokrwienną serca (w tym po przebytym zawale serca, plastyce wieńcowej oraz operacji by-passów),
 • nadciśnieniem tętniczym (w tym nadciśnieniem opornym na leki hipotensyjne),
 • wadami zastawek serca (zwężenia i niedomykalności zastawek),
 • niewydolnością serca (zarówno niedokrwienną jak i pozapalną).

Przebyłem również liczne kursy doskonalące z zakresu:

 • wykonywania badań echokardiograficznych serca (USG serca),
 • analizy zapisów EKG oraz badań typu Holter EKG,
 • programowania stymulatorów serca.

Leczone dolegliwości:

 • Choroba niedokrwienna serca,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Niewydolność serca,
 • Choroby serca,
 • Kołatanie serca,
 • Nowotwór serca,
 • Wady serca,
 • Zaburzenia rytmu serca,
 • Zawał serca,
 • Arytmie komorowe i arytmie nadkomorowe,
 • Migotanie przedsionków,
 • Wady zastawek serca.

W ramach konsultacji kardiologicznej w Ovo Medical wykonywane jest badanie EKG. Dodatkowo kardiolog może wykonać USG (Echo) serca.