OVO MEDICAL to specjalistyczne centrum medyczne we Wrocławiu oferujące wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających do dyspozycji nowoczesny sprzęt diagnostyczny
Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer:

Specjalista hematolog

Hematolog zajmuje się badaniem układu krwiotwórczego oraz chorobami krwi. 

Aby uzyskać tytuł specjalisty hematologii lekarz już posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub pediatrii musi odbyć dodatkowe trzyletnie szkolenie specjalistyczne z hematologii.

Kiedy należy udać się do hematologa

Wskazanie do wizyty u hematologa pojawia się momencie uzyskania niepokojących wyników badania krwi. Inne objawy, przy pojawieniu się których warto zasięgnąć opinii hematologa to:

 • częste i nadmierne zmęczenie
 • zawroty i bóle głowy
 • omdlenia
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • często pojawiające się siniaki i krwiaki
 • krwawienia z dziąseł i nosa
 • blady odcień skóry

 

Choroby którymi zajmuję się hematolog

 • niedokrwistość
 • ostra białaczka mieloblastyczna oraz limfoblastyczna
 • małopłytkowość
 • granulocytopenia
 • zaspół mielodysplastyczny
 • szpiczaki
 • AIDS
 • chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze
 • skazy krwotoczne

Konsultacja hematologa

Na pierwsza wizytę do hematologa warto przygotować:

 • dostępną dokumentacje medyczną, w szczególności wyniki badań, wypisy ze szpitali, informacje o przyjmowanych lekach, pobranych szczepionkach, chorobach przewlekłych, alergiach
 • historię chorób nowotworowych w rodzinie
 • dokładny opis pojawiających się objawów

Badania zlecane przez hematologa

Podstawowym badaniem na podstawie którego hematolog stawia diagnozę, lub decyduje o kolejnych krokach diagnostycznych jest morfologia krwi.

Inne badania których wykonanie może okazać się niezbędne:

 • badanie OB
 • biochemia krwi
 • rozmaz krwi
 • badanie płytek metoda komorową
 • badanie poziomu retikulocytów

Morfologia krwi

Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym badaniem krwi. Dostarcza jednak bardzo dużo informacji o kondycji organizmu oraz pozwala na wczesny wykrycie wielu chorób. Obecnie zaleca się wykonywanie morfologii krwi minimum raz w roku, niezależnie od wieku i stanu zdrowia pacjenta.

Morfologia krwi polega na ilościowej i jakościowej ocenie komórek krwi, do których zaliczają się erytrocyty (czerwone krwinki), leukocyty (białe krwinki) oraz trombocyty (płytki krwi).

Specjaliści OVO MEDICAL w dziedzinie hematologii dziecięcej

dr n. med. Dominika Kulej-Klimczak
Dominika Kulej - Klimczak - ZnanyLekarz.pl