Dr n. med. Edyta Gronowicz

Neurolog dziecięcy

Umawianie wizyty:

O mnie...

Od 2008 roku jestem pracownikiem Oddziału Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu. Moja praca obejmuje opiekę nad pacjentami oddziału, pełnienie całodobowych dyżurów, konsultacje na innych oddziałach (SOR, Chirurgia Dziecięca) oraz pracę w ramach poradni neurologii dziecięcej. Jestem koordynatorem Programu Narodowego Funduszu Zdrowia: „Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym toksyną botulinową” na Oddziale Neurologii Dziecięcej.

Znajomość języków: j. angielski 

Leczone dolegliwości:

 • padaczka
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • bóle głowy
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • diagnostyka stwardnienia rozsianego
 • choroby nerwowo-mięśniowe i neurodegeneracyjne

Certyfikaty ze szkoleń:

 • Podawanie Toksyny Botulinowej typy A w zakresie spastyczności k. górnej
 • Szkolenie z zakresu elektroencefalografii
 • Kurs specjalizacyjny „Padaczka i inne stany napadowe u dzieci”

Publikacje:

 1. Aktualne spojrzenie na zalecenia dotyczące dawkowania cholekalcyferolu(Current opinion on recommendations
  of cholecalciferol’s administration). [AUT.] ADRIAN DOROSZKO, EDYTA GRONOWICZ, EWA NIEDZIELSKA.
  Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 4 s.255-258, bibliogr. 21 poz. streszcz. summ.
 2. Bezpieczeństwo stosowania witaminy D a ryzyko działań niepożądanych(Safety of treatment with vitamin D and
  the risk of adverse events). [AUT.] ADRIAN DOROSZKO, EWA NIEDZIELSKA, EDYTA GRONOWICZ. Farm.Pol. 2008
  T.64 nr 9 s.397-401, tab. bibliogr. 18 poz. summ.
 3. Charakterystyka zjawiska wykorzystywania seksualnego u dzieci i młodzieży. [AUT.] EDYTA GRONOWICZ, ANNA
  STODOLAK, ALEKSANDER FUGLEWICZ, ADRIAN DOROSZKO, KATARZYNA SALIK. W: Uzależnienia a rodzina.
  Wybrane zagadnienia Lublin 2008, Wydawnictwo Makmed, s.283-288, bibliogr. 6 poz, 978-83-924475-9-7
 4. Cholekalcyferol a procesy wzrostu i różnicowania komórek – znaczenie w terapii onkologicznej(Cholecalciferol
  and cells’ growth and differentiation – importance in oncological therapy). [AUT.] ADRIAN DOROSZKO, EDYTA
  GRONOWICZ, EWA NIEDZIELSKA. Onkol.Pol. 2008 T.11 nr 1 s.15-18, bibliogr. 20 poz. streszcz. summ.
 5. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. [AUT.] EDYTA GRONOWICZ, ANNA STODOLAK, ALEKSANDER
  FUGLEWICZ, KATARZYNA SALIK, ELŻBIETA WÓJCIK. W: Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia Lublin 2008,
  Wydawnictwo Makmed, s.28-32, bibliogr. 8 poz, Nazwiska wszystkich autorów pracy zamieszczono w spisie treści,
  978-83-924475-9-7
 6. Karmienie piersią. [AUT.] EDYTA GRONOWICZ. W: Postępy w pediatrii i farmakologii klinicznej : podręcznik dla
  studentów Wrocław 2008, Akad. Med, s.220-233, tab. bibliogr. 9 poz, 978-83-7055-496-5
 7. Postępy w badaniach nad bólami głowy u dzieci(Advances in the studies on headaches in children). [AUT.]
  JÓZEF PRANDOTA, EDYTA GRONOWICZ. Pediatr.Pol. 2008 T.83 nr 6 s.730-762, tab. bibliogr. 77 poz. streszcz. summ.
 8. Przemoc fizyczna wobec dziecka. Rozpoznanie urazów nieprzypadkowych u dzieci. [AUT.] EDYTA GRONOWICZ,
  ANNA STODOLAK, ALEKSANDER FUGLEWICZ, KATARZYNA SALIK, EWA MASŁOWSKA. W: Uzależnienia a rodzina.
  Wybrane zagadnienia Lublin 2008, Wydawnictwo Makmed, s.155-161, bibliogr. 15 poz, 978-83-924475-9-7.
 9. Wpływ witaminy D na płodność i zdrowie potomstwa – przegląd literatury(Influence of vitamin D on fertility and
  fetal development – review of literature). [AUT.] ADRIAN DOROSZKO, EWA NIEDZIELSKA, EDYTA GRONOWICZ.
  Ginekol.Pol. 2008 T.79 nr 3 s.198-202, tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. summ.
 10. Wskazania i bezpieczeństwo stosowania preparatów witaminy D w okresie laktacji(Indications and safety of
  cholecalciferol supplementation during lactation). [AUT.] ADRIAN DOROSZKO, EDYTA GRONOWICZ, EWA
  NIEDZIELSKA. Pediatr.Pol. 2008 T.83 nr 2 s.111-113, bibliogr. 17 poz. streszcz. summ.
 11. Witamina D3 – suplementacja niedoboru, a ryzyko hiperwitaminozy(Vitamin D – supplementation of the
  insufficiency and the risk of hipervitaminosis). [AUT.] ANNA STODOLAK, EDYTA GRONOWICZ, ADRIAN
  DOROSZKO, BARBARA NIENARTOWICZ, ANNA KRÓL. Ann.UMCS – Sectio D: Medicina 2006 Vol.60 [właśc.61]
  suppl.16 [właśc.17] no.7 s.250-254 poz.748, bibliogr. 11 poz. streszcz. summ, Toż Ann.UMCS – Sectio D: Medicina 2006
  Vol.60 [właśc.61] suppl.16 [właśc.17] no.2; s.351-355 poz.199.
 12. Niektóre naturalne inhibitory układu krzepnięcia u dzieci z wadami wrodzonymi serca(Natural coagulation
  inhibitors in children with congenital heart diseases). [AUT.] EWA MASŁOWSKA, WIOLETA KUCHARSKA, EDYTA
  GRONOWICZ, MAŁGORZATA GROMKOWSKA, ELŻBIETA WÓJCIK, DANUTA KALITA, MAREK WASICIONEK, JAN
  PELLAR. Pediatr.Pol. 2005 T.80 nr 12 s.1102-1107, tab. bibliogr. 24 poz.. streszcz. summ.
 13. Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca(Heart rate variability in chosen
  congenital heart disease in children). [AUT.] WIOLETA KUCHARSKA, EWA MASŁOWSKA, ELŻBIETA WÓJCIK,
  MAREK WASICIONEK, EDYTA GRONOWICZ. Folia Cardiol. 2004 T.11 nr 1 s.39-45, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. streszcz.
  abstr.
 14. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i stężenie nadtlenków lipidów u dzieci z wrodzonymi wadami serca z
  Parametry zapytania:nazwisko i imię równe Gronowicz Edytaprzeciekiem tętniczo-żylnym. [AUT.] ELŻBIETA WÓJCIK, MAŁGORZATA GROMKOWSKA, EWA MASŁOWSKA,
  WIOLETA KUCHARSKA, EDYTA GRONOWICZ, WILLY KISITU, BARBARA TURCZYN, JAN PELLAR. Kardiol.Pol. 2003
  T.59 supl.1 s.I-132 poz.P0466, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gdynia – Sopot –
  Gdańsk, 11-13 września 2003.
 15. Natywne antykoagulanty u dzieci z wrodzonymi wadami serca przed i po operacji serca. [AUT.] EWA
  MASŁOWSKA, WIOLETA KUCHARSKA, EDYTA GRONOWICZ, MAŁGORZATA GROMKOWSKA, ELŻBIETA WÓJCIK,
  DANUTA KALITA, JAN PELLAR. W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz 12-15.06.2003, s.38 poz.D/9, tab.
 16. Wybrane biochemiczne wykładniki procesów wolnorodnikowych u dzieci z wrodzonymi wadami serca. [AUT.]
  ELŻBIETA WÓJCIK, MAŁGORZATA GROMKOWSKA, EWA MASŁOWSKA, WIOLETA KUCHARSKA, EDYTA
  GRONOWICZ, MAREK WASICIONEK, WILLY KISITU, JAN PELLAR. W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów.
  Bydgoszcz 12-15.06.2003, s.37 poz.SPI/62, tab.
 17. Zaburzenia rytmu serca u dzieci ze struną rzekomą w lewej komorze. [AUT.] MAŁGORZATA GROMKOWSKA,
  ELŻBIETA WÓJCIK, EWA MASŁOWSKA, WILLY KISITU, WIOLETA KUCHARSKA, EDYTA GRONOWICZ, MAREK
  WASICIONEK, JAN PELLAR. W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Bydgoszcz 12-15.06.2003, s.38 poz.SII/9, tab.
 18. Zmienność rytmu serca (HRV) u dzieci z wrodzonymi wadami serca. [AUT.] W[IOLETA] KUCHARSKA, E[WA]
  MASŁOWSKA, E[DYTA] GRONOWICZ, M[AREK] WASICIONEK, E[LŻBIETA] WÓJCIK. Kardiol.Pol. 2002 T.57 supl.2
  s.II-56 poz.224, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002