prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska

Internista, Geriatra

MSobieszczanska

Umawianie wizyty:

O mnie...

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu; stopień doktora nauk medycznych (1993); staż naukowy w Aston University w Birmingham (Wlk. Brytania) – badania nad magnetokardiografią; stopień dra habilitowanego – 2006 rok (rozprawa habilitacyjna „Ocena mapingu potencjałów serca z powierzchni ciała w zaburzeniach krążenia wieńcowego”); tytuł profesora nauk medycznych – 2015 rok; promotor 10-ciu doktoratów; specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Przedstawiciel konsultanta krajowego ds. geriatrii w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Kierownik Zakładu Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych Katedry Patofizjologii UM we Wrocławiu (2008-2016). Organizatorka i kierownik (od 2016 roku) Katedry i Kliniki Geriatrii UM we Wrocławiu. Inicjatorka wprowadzenia przedmiotu geriatria do programu kształcenia studentów medycyny na UMW. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego UM we Wrocławiu (2018-2012) oraz Dziekan (2012-2019).

Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: International Society of Electrocardiology; ISE – członek Zarządu; International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, ISHNE; European Association for Cardiac Prevention and Rehabilitation, EACPR; Acute Cardiovascular Care Association, ACCA; European Geriatric Medicine Society, EuGMS oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (vice-przewodnicząca Oddziału Wrocław).

Czynny udział w kilkudziesięciu kongresach naukowych; zaproszony wykładowca i przewodnicząca sesji plenarnych (USA, Kanada, Brazylia, Japonia, Portugalia, Francja, Rosja, Szwecja, Hiszpania, Niemcy).

Członek Editorial Board czasopisma „Journal of Electrocardiology”. Autor i współautor 225 publikacji naukowych.

Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa i fizjoterapii (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa).

Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku UM we Wrocławiu. Wykładowca na konferencjach naukowych i szkoleniowych dla lekarzy geriatrów, psychogeriatrów, lekarzy medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej.

Recenzent ogólnopolskiego programu Polsenior-2.

Leczone dolegliwości:

 • Otępienie
 • Choroba Alzheimera
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Niewydolność serca
 • Depresja
 • Cukrzyca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nowotwory – diagnostyka
 • Niedokrwistość

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Edukacji Narodowej
 • 14 nagród JM Rektora UM we Wrocławiu

Publikacje:

 1. A. Dor-Wojnarowska, A. Parużyńska, A. Kulczak, M. Majewska-Pulsakowska, M. Szymala-Pędzik, Z. Machaj, M. Sobieszczańska, M. Poręba: Safety of bronchodilator reversibility test in elderly subjects: a prospective study. Adv Dermatol Allergol 2020/02/01. Online ahead of print.
 2. G. Kowalski, M. Zawadzki, W. Leppert, P. Szpot, M. Siczek, K. Słowiński, M. Sobieszczańska, A. Gawłowska, K. Wieczorowska-Tobis: Analgesic efficacy of sufentanil in dressings after surgical treatment of burn wounds. Burns 2020 Oct 16; 30553-2. DOI: 10.1016/j.burns . Online ahead of print.
 3. Zawadzki M, Kowalski G, Chłopaś-Konowałek A, Siczek M, Sobieszczańska M, Leppert W, Wieczorowska-Tobis K, Szpot P: Rapid Determination of Sufentanil in Human Plasma by UHPLC-QqQ-MS-MS. J Anal Toxicol, 09 Sep 2020. DOI: 10.1093/jat/bkaa123. Online ahead of print
 4. D. Kałka, M. Biernikiewicz, J. Gebala, M. Sobieszczańska, S. Jakima, W. Pilecki, l. Rusiecki. Diagnosis of hypogonadism in patients treated with low energy shock wave therapy for erectile dysfunction: a narrative review.  Transl Androl Urol 2020; 9(6): 2786-2796. DOI: 10.21037/tau-20-796.
 5. D. Urbanik, P. Gać, H. Martynowicz, M. Poręba, M. Podgórski, M. Negrusz-Kawecka, G. Mazur, M. Sobieszczańska, R. Poręba: Obstructive sleep apnea as a predictor of abnormal heart rate turbulence. J Clin Med 2020; 9(1): 1, s. 14. DOI: 10.3390/jcm9010001.
 6. L. Rusiecki, R. Zdrojowy, J. Gebala, M. Rabijewski, M. Sobieszczańska, R. Smoliński, W. Pilecki, W. Dziubek, A. Janocha, M. Womperski, D. Kałka: Sexual health in Polish elderly men with coronary artery disease: importance, expectations, and reality. Asian J Androl 2020; 22(5): 526-531. DOI: 10.4103/aja.aja_131_19.
 7. H. Martynowicz, P. Gać, O. Kornafel-Flak, S. Filipów, Ł. Łaczmański, M. Sobieszczańska, G. Mazur, R. Poręba: The relationship between the effectiveness of blood pressure control and telomerase reverse transcriptase concentration, adipose tissue hormone concentration and endothelium function in hypertensives. Heart Lung Circ 2020; 29(8): 1200-1209. DOI: 10.1016/j.hlc .
 8. H. Martrynowicz, O. Kornafel-Flak, D. Urbanik, Ł. Łaczmański, M. Sobieszczańska, G. Mazur, R. Poręba, P. Gać: Coexistaence of obstructive sleep apnea and telomerase activity, concentration of selected adipose tissue hormones and vascular endothelial function in patients with arterial hypertension. Respir Med 2019; 153: 20-25. . DOI: 10.1016/j.rmed
 9. R. Reszke, R. Białynicki-Bitula, K. Lindner, M. Sobieszczańska, J.C. Szepietowski: Itch in the elderly people: a cross-sectional study. Acta Derm Venerol 2019; 99(11): 1016-1021. DOI: 3271.
 10. D. Urbanik, P. Gać, H. Martynowicz, M. Poręba, M. Podgórski, M. Negrusz-Kawecka, G. Mazur, M. Sobieszczańska, R. Poręba: Obstructive sleep apnea as a predictor of reduced heart rate variability. Sleep Med. 2019;54: 8-15. DOI: 10.1016/j.sleep
 11. S. Agrawal, M. Łuc, F. Winkowski, K. Lindner, A.K. Agrawal, M. Woźniak, M. Sobieszczańska: Predictors of mortality in older patients admitted to a geriatric hospital. Geriatr Gerontol Int 2019; 19(1): 70-75. DOI: 10.1111/ggi.13573.
 12. P. Jaźwiec, P. Gać, M. Poręba, M. Sobieszczańska, G. Mazur, R. Poręba: The cardiovascular health score and the volume of carotid body in computed tomography angiography in patients with arterial hypertension. J Am Soc Hypertens 2018; 12: 551-560. DOI: 10.1016/j.jash .
 13. M. Jurdziak, P. Gać, R. Poręba, M. Gonerska, A. Jonkisz, M. Gromek, M. Poręba, A. Szymańska-Chabowska, G. Mazur, M. Sobieszczańska: Genetic variability in the system of natriuretic B peptide and principal toxicological parameters in workers exposed to lead. Environ Toxical Pharmacol 2017; 49: 74-80. DOI: 10.1016/j.etap .
 14. Gać P, Poręba M, Pawlas K, Sobieszczańska M, Poręba R: Influence of environmental tobacco smoke on morphology and functions of cardiovascular system assessed using diagnostic imaging. Inhal Toxicol 2017 Oct-Dec;29(12-14):518-529. doi: .
 15. J. Edelmann, T. Dobosz, M. Sobieszczańska, M. Kawecka-Negrusz, J. Dressler, M. Nastainczyk-Wulf: Mutation analysis for the detection of long QT-syndrome (LQTS) associated SNPs. Int J Leg Med 2017: 131(2): 333-338. DOI: 016-1446-9.
 16. M. Poręba, P. Gać, L. Usnarska-Zubkiewicz, W. Pilecki, K. Kuliczkowski, G. Mazur, M. Sobieszczańska, R. Poręba: Echocardiographic evaluation of the early cardiotoxic effect of hemapoietic stem cel transplantation in patients with hematologic malignancies. Leuk Lymphoma 2016: 57(9): 2119-2125. DOI: .
 17. M. Sobieszczańska, S. Tubek, S. Spychała: Good’s syndrome and hypoparathyroidism combined with hypokalcaemia, hypokalemia, hypomagnesemia, and hypophosphatemia – case report. Immunol Lett 2016; 172;132-133. DOI: 10.1016/j.imlet .
 18. P. Gać, R. Poręba, M. Poręba, G. Mazur, M Sobieszczańska: Effect of environmental exposure to cigarette smoke on blood pressure in 24-hour ambulatory blood pressure monitoring with essential hypertension. Pol Arch Med. Wewn 2014; 124(9): 436-442. DOI: 10.20452/pamw.2399.
 19. D. Polak-Jonkisz, L. Rahan, K. Laszki-Szcząchor, M Sobieszczańska: Novel targets for pharmacological interventions in age-related disease. Trends Pharmacol Sci 2014;35(12): 622-623. DOI: 10.1016/j.tips .
 20. M. Sobieszczańska, J. Jonkisz J, M. Tabin, K. Laszki-Szcząchor: Osteoporosis: genetic determinants and relationship with cardiovascular disease. Adv Clin Exp Med. 2013 Jan-Feb;22(1):119-24.