OVO MEDICAL to specjalistyczne centrum medyczne oferujące wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających do dyspozycji nowoczesny sprzęt diagnostyczny
Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer:

(+48) 71-738-75-75

Zarejestruj się na wizytę!

Skontaktuj się z naszą recepcją w celu rezerwacji wizyty. Wybierz specjalistę oraz dogodny termin.

Spirometria to badanie które pozwala na zmierzenie objętości płuc oraz przepływu powietrza znajdującego sie w płucach i oskrzelach w różnych fazach oddechu. Badanie to pozwala na identyfikacje schorzen takich jak astma, POChP, mukowiscydoza. Jest to badanie o szerokim zastosowaniu przy uprawianiu sportów.

Jest to podstawowe badanie oceniające sprawność układu oddechowego po przebytej chorobie COVID-19.

W OVO MEDICAL nie wykonujemy spirometrii wysiłkowej oraz spirometrii z próbą rozkurczową.

Aby umówić sie na badanie spirometryczne skontaktuj się telefonicznie z recepcją Ovo Medical.

  Przebieg badania:

  • przeciwstakaznia:
   • tętniak aorty lub tętnicy mózgowej
   • przebyta niedawno operacja okulistyczna lub przebyte odwartwienie siatkówki
   • przebyta niedawno operacja w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej
   • nadciśnienie tętnicze powyżej 130mmHg
  • przygotowanie:
    • należy sie wstrzymać od palenia tytoniu oraz spożywania akloholu na minimum 12h przed badaniem
    • do badania należy załozyc luźne i wygodne ubranie nie krępujące ruchów tułowia
    • bezpośrednio przed badaniem należy unikać nadmiernegy wysiłku fizycznego
   • badanie:
    • przed rozpoczęciem badania lekarz internista wykonuje kwalifikacje do badania
    • samo badanie wykonywane jest przez pielęgniarkę
    • badanie wykonuje sie w pozycji siedzącej z klipsem zaciśniętym na nosie pacjenta aby wymusić oddech przez usta
    • badanie polega na oddychaniu przez ustnik spirometru zgodnie z instrukcją wydawaną przez prowadzącą badanie pielęgniarką
    • całe badanie trwa około 10 minut
    • raport z badania przekazywany jest pacjenowi bezpośrednio po wykonaniu badania
    • istnieje możliwość konsultacji wyników badania ze specjalistą po uwczesnym zgłoszeniu takiego zamiaru recepcjonistce
   Odczyt badania w programie BTL CardioPoint
   Raport z badania