Czym jest tężyczka?

Tężyczka w dzisiejszych czasach stanowi wyzwanie diagnostyczno-lecznicze. Zaburzenie, które cechuje zróżnicowany obraz kliniczny i liczne niespecyficzne objawy, wynika z nadmiernej pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Problem tężyczki dotyka młodych, aktywnych osób, zazwyczaj w stanach nadmiernego obciążenia emocjonalnego. Pacjenci z tężyczką są często długotrwale diagnozowani i leczeni w poradniach endokrynologicznych, neurologicznych czy szpitalnych izbach przyjęć.

Wyróżnia się postać jawną  tężyczki oraz postać utajoną (określaną jako spazmofilia, lub postać hiperwentylacyjna).

Tężyczka jawna jest następstwem zaburzeń hormonalnych prowadzących do spadku poziomu wapnia w surowicy krwi. Objawia się parestezjami w okolicach ust, języka, dłoni i stóp, a także napadowymi skurczami mięśni twarzy, dłoni, stóp.

Typowy dla postaci jawnej jest napad tężyczkowy, charakteryzujący się nagłymi, symetrycznymi kurczami mięśni, obejmującymi kończyny, zwłaszcza w zakresie zginaczy, ale skurcze mogą także wystąpić w obrębie krtani, warg, języka. Początkowo może być odczuwalne drętwienie palców rąk i nóg. W jego trakcie świadomość zostaje zachowana. napad tężyczki może trwać od kilku minut nawet do kilku godzin i może się powtarzać.

Tężyczka utajona to zespół objawów wynikający ze współistnienia czynników metabolicznych (głównie niedoboru magnezu) i czynników psychosomatycznych.

W przypadku tężyczki utajonej charakterystyczne są przewlekłe dolegliwości obejmujące szereg objawów. Typowe skargi obejmują liczne dolegliwości nerwowo-mięśniowe pod postacią kurczów mięśni (zwłaszcza łydek i stóp), drętwień i mrowień kończyn górnych i dolnych (zwłaszcza palców rąk), uczucie drżenia rąk i całego ciała, drętwienie języka, twarzy. Charakterystycznym objawem jest uczucie ciała obcego w gardle. Pojawiają się bóle w zakresie klatki piersiowej, jamy brzusznej, ucisk podbrzusza, wzdęcia, kłucie i pobolewanie w okolicy serca, kołatanie serca, skurcz oskrzeli. Pacjenci z tężyczką mogą odczuwać zmęczenie, niepokój, lęk, bezsenność, trudności z koncentracją, bóle głowy.

Rozpoznanie tężyczki ustalane jest na podstawie:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w kierunku charakterystycznych objawów tężyczki utajonej:
  • objaw Chvostka – gwałtowne skurcze mięśni mimicznych (mięśni wargi górnej, nosa i powiek) zaopatrywanych przez nerw twarzowy przy uderzeniu za pomocą młoteczka neurologicznego w brzeg mięśnia żwacza (miejsce ujścia nerwu twarzowego)
  • objaw Lusta – skurcz mięśni strzałkowych oraz odwiedzenie stopy pojawiające się po uderzeniu za pomocą młoteczka neurologicznego nerwu strzałkowego wspólnego poniżej głowy kości strzałkowej
  • objaw Trousseau – zaciśnięcie dłoni ze zgięciem dłoniowym IV i V palca ręki, tzw. ręka położnika, podczas uciśnięcia mankietem sfigmomanometru przez 3 minuty z ciśnieniem wyższym o 20 mmHg od ciśnienia skurczowego
 2. Wyniki badań biochemicznych
 3. Potwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu EMG

Leczenie tężyczki:

Stosuje się odpowiednio dobraną suplementację, mającą na celu zniwelowanie niedoboru magnezu, wapnia i potasu. Często ze względu na psychosomatyczne uwarunkowanie tężyczki utajonej niezbędna jest psychoterapia. W przypadku utrzymywania się objawów stosuje się leczenie farmakologiczne.

O Centrum Leczenia Tężyczki:

Jeśli jesteś młoda, aktywną osobą, a mimo tego odczuwasz przewlekłe zmęczenie oraz szereg dolegliwości psychosomatycznych, nie dających się wytłumaczyć innymi możliwymi przyczynami proponujemy diagnostykę w kierunku tężyczki.

W OVO MEDICAL zajmiemy się kompleksowo pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem, zarówno w procesie diagnostycznym jak i leczniczym.

Oferujemy Państwu zindywidualizowany program diagnostyki i leczenia tężyczki prowadzony przez wybranego przez Państwa neurologa.

W skład oceny diagnostycznej w naszej Placówce wchodzą:

 • wykonanie próby tężyczkowej w Naszej Pracowni EMG,
 • wykonanie badań laboratoryjnych (oznaczenie: morfologia, wapń, potas, sód, magnez, wapń, wapń zjonizowany, fosfor, PTH, TSH, ft4, anty-TPO, anty-TG, witamina D3 25 OH),
 • konsultacja endokrynologiczna,
 • konsultacja psychologiczna,
 • konsultacja neurologiczna.