Picture of Prof. dr hab. n. med. <b>Adrian Doroszko</b>

Prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

Vademecum menedżera ryzyka, czyli nowe wytyczne prewencji sercowo-naczyniowej w codziennej praktyce

Mija właśnie pół roku, odkąd Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) opublikowało nowy dokument wytycznych prewencji sercowo-naczyniowej. Pojawienie się w ciągu ostatnich kilku lat znacznej liczby nowych danych naukowych sprawiło, iż stało się konieczne opracowanie nowego dokumentu. Trudny czas walki z pandemią, który sparaliżował system opieki zdrowotnej, sprawił, że choroby układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza działania związane z ich profilaktyką i optymalizacją leczenia przewlekłego chwilowo zeszły na drugi plan. Niestety, nawet w krótkoterminowej obserwacji spowodowało to znaczną nadumieralność naszych pacjentów na schorzenia przewlekłe, którym można było zapobiec. Pogorszenie dostępu do świadczeń zdrowotnych w połączeniu z negatywną zmianą trybu życia i nasilonym stresem psychospołecznym będą skutkować już niebawem wzrostem zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego, a u pacjentów z już rozpoznanymi schorzeniami stwierdzamy często pogorszenie kontroli czynników ryzyka oraz dekompensację uprzednio dobrze leczonych zaburzeń gospodarki….