OVO MEDICAL to specjalistyczne centrum medyczne oferujące wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających do dyspozycji nowoczesny sprzęt diagnostyczny
Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer:

(+48) 71-738-75-75

Zarejestruj się na wizytę online!

Skorzystaj z naszego wygodnego narzędzia do rejestracji internetowej. Wybierz specjalistę oraz dogodny termin.

Centrum 65+ zapewniające wielokierunkową specjalistyczną opiekę medyczną dla seniorów powstało z potrzeby serca oraz pragnienia zmiany smutnej rzeczywistości. Wielu spośród naszych lekarzy dostrzegało zderzenie dwóch światów, w których funkcjonują nasi rodzice i dziadkowie – pełnego pozytywnych emocji, energii, zdrowia, planów i marzeń – z drugim, przepełnionym smutkiem cierpieniem, niemocą i brakiem nadziei na możliwość zmiany na lepsze. To było głębokie i poruszające doświadczenie, a empatia i szacunek do seniorów zainicjowały szereg rozmów ze specjalistami z zakresu między innymi geriatrii, kardiologii, neurologii, reumatologii, ortopedii, psychologami i dietetykami. Przez długi czas pogłębialiśmy i porządkowaliśmy naszą wiedzę o potrzebach zdrowotnych osób w wieku 65+ w kraju i zagranicą. Zapoznaliśmy się z zasadami działania wzorcowych ambulatoryjnych centrów na świecie, zapewaniających kompleksową opiekę medyczną dla seniora, a następnie z ogromną uwagą i pokorą uczyliśmy się rozwiązań, które poprawiłyby stan zdrowia i dodały uśmiechu oraz chęci do dalszego życia tym, którzy kiedyś byli naszymi nauczycielami.

O Centrum 65+

 • Nasze Centrum 65+ koordynuje wszelkie działania medyczne z zakresu opieki ambulatoryjnej poprawiając całościowo stan zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego) Seniorów w naszym regionie.
 • Zapewniamy dostęp do wielu specjalistów jednocześnie, indywidualnie pochylających się nad złożonymi problemami i potrzebami zdrowotnymi naszych seniorów. Poprzez wnikliwie prowadzone badania profilaktyczne, nasi specjaliści rozpoznają nowe choroby i optymalizują leczenie już istniejących, zgodnie z obowiązującymi światowymi standardami w medycynie.
 • Kompleksowe konsultacje wielospecjalistyczne są koordynowane przez prowadzącego specjalistę geriatrii, co pozwala na całościowe spojrzenie na Seniora i sformułowanie zaleceń indywidualnie dostosowanych do Jego zdrowia i realnych potrzeb.
 • Dzięki temu unikamy wzajemnie wykluczających się zaleceń formułowanych przez lekarzy rożnych specjalności, rekomendujemy stosowanie leków i zabiegów o udowodnionym wpływie na rokowanie, co często pozwala na zmniejszenie ilości przyjmowanych leków do tych, które są rzeczywiście niezbędne. Przez to unikamy wielu działań niepożądanych terapii interakcji lekowych, często pogarszających jakość życia, a niekiedy stanowiących realne zagrożenie.
 • Wdrażamy szereg działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych, poprawiających jakość życia i bezpieczeństwo zdrowotne naszych podopiecznych. Skutkuje to poprawą komfortu funkcjonowania, powrotem chęci do życia, a poprzez wdrożone działania prewencyjne, optymalizacje terapii, rehabilitację obejmującą także sprawność ruchową i zdrowie emocjonalne, może skutkować jego wydłużeniem. Daje to Seniorowi i najbliższym poczucie bezcennego komfortu i świadomości, że podopieczny otrzymuje wszystko, co może zapewnić współczesna medycyna.
 • Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora oferujemy zniżki na konsultacje geriatryczne oraz kolejne konsultacje i badania zlecone przez geriatrę :
  • 10% dla osób w wieku powyżej 80 lat
  • 5% dla osób w wieku powyżej 65 lat

Główne cele działania Centrum 65+

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb zdrowotnych Seniorów będących naszymi podopiecznymi.
 • Dostosowywanie indywidualnie panelu interdyscyplinarnych wysokospecjalistycznych konsultacji zależnie od stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań Pacjenta i jego najbliższych.
 • Holistyczne spojrzenie na problemy zdrowotne Pacjentów, stan zdrowia psychicznego, dalsze oczekiwania co do poprawy funkcjonowania.
 • Nakreślenie dalszych kierunków działań profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych by uzyskać całościowo maksymalną poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania
 • Personalizacja terapii – dostosowywanie uniwersalnych zaleceń terapeutycznych, formułowanych przez specjalistyczne gremia w ramach wytycznych postepowania do realnego stanu zdrowia konkretnego Pacjenta, chorób współistniejących, aby odnieść jak najlepszy efekt przy minimalizacji ryzyka skutków ubocznych
 • Identyfikowanie osób będących w grupie zagrażających życiu upadków i złamań, rozpoznawanie i optymalizacja leczenia osteoporozy, zespołu kruchości, zespołu MIA (niedożywienie, zapalenie, miażdżyca)
 • Optymalizacja żywienia Seniorów – konsultacje z doświadczonym dietetykiem klinicznym, tworzenie indywidualnej zbilansowanej diety, dostosowanej do potrzeb, zmniejszającej poczucie dyskomfortu
 • Kompleksowa opieka i wsparcie lekarskie oraz psychologiczne dla osób z depresją, zaburzeniami pamięci, bezsennością, zaburzeniami nerwicowymi
 • Łamanie barier, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej (w relacji podopieczny – opiekunowie z najbliższej rodziny), uświadamianie potrzeb zdrowotnych i emocjonalnych
 • Edukacja seniorów, najbliższej rodziny i opiekunów w zakresie zachowań prozdrowotnych, identyfikacji zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi w dobie rozwoju nowoczesnych technologii medycznych
 • W efekcie – pomoc w powrocie do maksymalnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, uzyskania akceptacji i szacunku, budowania pozytywnego wizerunku seniora

Specjaliści prowadzący Centrum 65+

Centrum 65+ zapewnia interdyscyplinarną, holistyczną opiekę medyczną nad Seniorami, obejmującą działania z zakresu prewencji, diagnostyki i terapii schorzeń przewlekłych oraz rehabilitacji. Dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia somatycznego i psychicznego naszych pacjentów, poza opieką lekarską zapewniamy także wsparcie psychologa, dietetyka, a także prowadzimy szereg działań edukacyjnych dla naszych podopiecznych, ich najbliższych rodzin i opiekunów.

Zważywszy na fakt, że choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory są najczęstszymi przyczynami umieralności w krajach rozwiniętych, prowadzimy kompleksowe badania screeningowe i diagnostyczne mające na celu ich identyfikację we wczesnych stadiach występowania. Koordynujemy także dalsze leczenie rozpoznanych chorób przewlekłych- na miejscu w trybie ambulatoryjnym dzięki dostępności wykwalifikowanej wielospecjalistycznej kadry klinicystów, ale także – w razie konieczności – wskazujemy pacjentom optymalne ścieżki dalszej terapii w lecznictwie szpitalnym lub innych wąskospecjalistycznych. placówkach medycznych. Wszyscy nasi specjaliści zobligowani sa do prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, według aktualnie obowiązujących standardów postępowania. Nie pozostawiamy miejsca na działania oparte na własnych przekonaniach, generujące błędy medyczne i narażające bezpieczeństwo pacjenta.

Prowadzimy także diagnostykę i nieinwazyjną terapię oraz rehabilitację przewlekłych schorzeń układu ruchu – dzięki dostępności konsultacji radiologa, neurologa, neurochirurga, ortopedy i specjalisty rehabilitacji, planujemy optymalna strategię terapeutyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości zdrowotnych Pacjenta.

Opieka psychologa i dietetyka pozwala na rozpoznawanie schorzeń psychosomatycznych, wnikliwą diagnostykę internistyczną zgłaszanych dolegliwości, wczesne rozpoznawanie zaburzeń funkcji poznawczych i depresji stanowiących maskę wielu chorób wieku podeszłego.

Dostępność do wykwalifikowanych gertiatrów, z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, umożliwia sprawną koordynację wyjątkowo trudnego zadania, jakim jest prawidłowe całościowe prowadzenie pacjenta w wieku podeszłym.