OVO MEDICAL to specjalistyczne centrum medyczne oferujące wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających do dyspozycji nowoczesny sprzęt diagnostyczny
Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer:

(+48) 71-738-75-75

Zarejestruj się na wizytę online!

Skorzystaj z naszego wygodnego narzędzia do rejestracji internetowej. Wybierz specjalistę oraz dogodny termin.

Profesorowie OVO MEDICAL

Specjalizacje: geriatra, kardiolog, hipertensjolog, internista

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
Geriatra, Internista
dr hab. n. med. Małgorzata Trocha, prof. UMW
Hipertensjolog, Internista
prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Kardiolog, Internista

Druga opinia profesora

OVO Medical oferuje możliwość zasięgnięcia drugiej opinii, czyli ekspertyzy doświadczonego specjalisty – profesora w trudnych przypadkach, gdy istnieją wątpliwości co do poprawności postawionego rozpoznania i zaproponowanego lub już stosowanego leczenia. Mimo ogromnego postępu, jaki dokonuje się w medycynie w ostatnich latach, nierzadko spotykamy się z sytuacją, gdy po przeprowadzeniu wielu szczegółowych badań, nadal nie ma pewności co do słuszności postawionego rozpoznania, a podjęta próba leczenia nie zawsze przynosi spodziewane korzyści. Warto wówczas zasięgnąć drugiej opinii profesora – doświadczonego eksperta, który poświeci więcej czasu na wnikliwą analizę dotychczas wykonanych badań, skonfrontuje je z objawami klinicznymi i w oparciu o posiadaną najnowszą wiedzę medyczną zweryfikuje zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach dotychczasowe rozpoznanie, zaawansowanie choroby i zasadność podjętego lub proponowanego leczenia. Efektem takiej konsultacji mogą być celowane wysokospecjalistyczne badania dodatkowe doprecyzowujące rozpoznanie lub korekta leczenia na bardziej nowoczesne i optymalne, dedykowane indywidualnemu Pacjentowi.

Stethoscope lying on a notebook computer in the background and books.

Współczesna medycyna opiera się w dużej mierze na wypracowanych standardach postepowania w zakresie diagnostyki i leczenia, aktualizowanych regularnie w publikowanych wytycznych towarzystw naukowych. Gremia doświadczonych profesorów są autorami tych dokumentów, a opracowywane są one w oparciu o najnowsze wyniki dużych badań dających możliwość prawidłowego wnioskowania i wskazywania ścieżek postepowania zasadnych u większości chorych. Z tego względu konsultacja ekspercka (druga opinia profesora – doświadczonego specjalisty) daje możliwość konfrontacji przebytej dotychczas ścieżki diagnostycznej i postepowania terapeutycznego ze zdobyczami najnowocześniejszej światowej medycyny opartej na faktach (EBM, ang. evidence-based medicine).

Professor Doctor having conversation with patient and holding x-ray film while discussing explaining symptoms or counsel diagnosis health, healthcare and assistance concept.

Niezależnie od wytycznych, niekiedy z powodu wielu chorób współistniejących lub złożoności przypadku, konieczna jest indywidualizacja postępowania tak, aby wybrać najlepsze dostępne metody, dedykowane konkretnemu Pacjentowi. Zdarza się bowiem, że choroba przebiegać może w sposób nietypowy, utrudniając jej rozpoznanie lub powodując, że typowe leczenie według standardów nie będzie w pełni trafione. Potrzebna jest wówczas tzw. personalizacja terapii, która musi być prowadzona przez osoby zarówno z dużym doświadczeniem praktycznym, jak i posiadaną najbardziej aktualną wiedzą medyczną, aby rzeczywiście pomóc choremu Pacjentowi

Medicine and health care concept, Professor Doctor presenting report of diagnosis and recommend something a method with patient treatment, after results about the problem  illness of patient.

Zasięganie drugiej opinii medycznej (ang. Medical Second Opinion) od eksperta jest powszechne wśród lekarzy wszystkich specjalności w sytuacjach, gdy mimo wieloletniego doświadczenia i dużej staranności dołożonej do procesu diagnostyczno-terapeutycznego, pojawiają się wątpliwości co do poprawności interpretacji wyników lub stosowanego leczenia. Praktykowanie medycyny uczy pokory, a pojawiające się wątpliwości są w istocie przejawem otwartości umysłu w walce z rutyną.  Konsultacja ekspercka (druga opinia medyczna) nie stanowi w żadnej mierze podważenia kompetencji poprzednich specjalistów, lecz jest cennym uzupełnieniem dotychczas przeprowadzonych badań i wyciągniętych wniosków, wprowadzając świeże, pozbawione rutyny, holistyczne spojrzenie na pacjenta, skutkujące optymalizacją leczenia poprzez implementację najnowocześniejszych rozwiązań proponowanych przez współczesną medycynę. Druga opinia eksperta – doświadczonego specjalisty pozwala zatem obiektywnie nakreślić możliwe opcje terapeutyczne, niekiedy alternatywne w stosunku do pierwotnie zaproponowanych, kierując się dobrem Pacjenta, a opierając na wiedzy i doświadczeniu w zakresie stosowania najnowocześniejszych technologii, jakie może zaoferować medycyna na dzień dzisiejszy.