OVO MEDICAL to specjalistyczne centrum medyczne oferujące wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających do dyspozycji nowoczesny sprzęt diagnostyczny
Aby umówić się na wizytę zadzwoń pod numer:

(+48) 71-738-75-75

Zarejestruj się na wizytę online!

Skorzystaj z naszego wygodnego narzędzia do rejestracji internetowej. Wybierz specjalistę oraz dogodny termin.

Neurologia

Neurologia obejmuje wiedzę o chorobach układu nerwowego. Zajmuje się etiologią, epidemiologią, diagnostyką i leczeniem schorzeń ośrodkowego układu nerwowego (mózg oraz rdzeń kręgowy) i obwodowego układu nerwowego (połączenia nerwowe pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a mięśniami i narządami). Obejmuje choroby mózgu, rdzenia kręgowego, układu autonomicznego, nerwów obwodowych oraz choroby mięśni.

Badanie odruchu kolanowego

Neurologiem zostaje lekarz po ukończeniu 5 letniego szkolenia specjalizacyjnego obejmującego szereg kursów oraz staży na oddziałach internistycznym, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, psychiatrycznym i intensywnej opieki medycznej oraz po zdaniu egzaminu państwowego.

Schorzenia oraz objawy

Schorzenia neurologiczne:

 • bóle głowy,
 • choroby naczyniowe mózgu i rdzenia (np. udary mózgowe),
 • padaczka,
 • tężyczka,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • polineuropatie,
 • zaburzenia snu.

Objawy przy których zalecana jest wizyta u specjalisty:

 • bóle głowy, zawroty głowy,
 • drętwienia, mrowienia kończyn,
 • zaburzenia czucia
 • bóle korzeniowe, bóle kończyn,
 • kurcze mięśni, drżenia pęczkowe, zrywania mięśniowe,
 • zanik mięśni,
 • niedowład, bóle mięśni,
 • nużliwość (męczliwość) mięśni,
 • zaburzenia świadomości,
 • omdlenia,
 • drgawki,
 • zaburzenia chodu.

Za niepokojące należy uznać pojawienie się objawów schorzeń neurologicznych po urazie głowy. Wówczas bezwzględnie zalecana jest wizyta u specjalisty.

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne obejmuje ocenę podmiotową (wywiad) i przedmiotową chorego. 
W skład badania wchodzi:
 • badanie objawów oponowych,
 • badanie nerwów czaszkowych,
 • badanie czucia (na twarzy, kończynach i tułowiu),
 • badanie układu ruchu (siły miesniowej, napięcia mięśni, odruchów fizjologicznych),
 • badanie zdolności wykonywania ruchów celowych,
 • badanie prostych zdolności umysłowych (takich jak liczenie, czytanie, pisanie, mowa),
 • ocena chodu.
  Badanie ruchomości gałek ocznych
  Młotek neurologiczny

  Neurolog może zlecić również wykonanie innych dodatkowych badań. Do najpopularniejszych należą:

  • tomografia komputerowa (TK),
  • rezonans magnetyczny (MR),
  • elektromiografia (EMG) i badanie neurograficzne (ENG),
  • próby tężyczkowe,
  • elektroencefalografia (EEG).
  Tomografia komputerowa
  Rezonans magnetyczny mózgowia

  Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, której istotą jest nieprawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych. Mielina, która otacza włókna nerwowe, ulega zniszczeniu, a w jej miejscy tworzy się stwardniała bliznowata tkanka, która przerywa przebieg impulsów nerwowych. 

  Objawy choroby są niejednolite, najczęściej dochodzi do niedowładu kończyn, zaburzeń widzenia, czucia, równowagi.

  Istnieją cztery postacie stwardnienia rozsianego:

  • stwardnienie remitująco-nawracające
  • stwardnienie wtórnie postępujące
  • stwardnienie pierwotnie postępujące
  • stwardnienie pierwotnie postępujące z zaostrzeniami

  Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która dotyczy osób powyżej 65 roku życia. Mianem tym określa się  choroby nieuleczalne, które uszkadzają neurony w mózgu powodując obniżenie sprawności umysłowej (czyli demencję) oraz problemy z poruszaniem się (czyli ataksję). 

  Przyczyny choroby Alzheimera są wciąż słabo poznane. Bezpośrednim powodem zaburzeń jest spadek ilości neuroprzekaźników, spowodowany z kolei nieprawidłowym gromadzeniem się białka w komórkach mózgowych. 

  Pierwszym objawem choroby są problemy z pamięcią krótkotrwałą, przy zachowaniu dobrej pamięci długotrwałej oraz problemy z koncentracja i rozproszona uwaga. Z czasem dochodzą zaburzenia mowy, zaburzenia orientacji, problemy z rozpoznawaniem osób oraz miejsc, agresywne zachowania, halucynacje. Przy zaawansowanym otępieniu dochodzą zaburzenia wykonywania podstawowych czynności, brak możliwości komunikacji, problemy z chodzeniem, brak możliwości utrzymania moczu. 

  Choroba Parkinsona

  Zespół Parkinsona jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego objawiającą się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni.

  Dotyczy przeważnie mężczyzn około 58 roku życia (choć zdarzają się przypadki o wiele młodszych pacjentów z chorobą Parkinsona).

  Przyczyną choroby jest obumieranie komórek nerwowych w istocie czarnej mózgu, odpowiedzialnej za procesy ruchowe. Przyczyny choroby Parkinsona nie zostały dotąd zidentyfikowane. Z całą pewnością wpływają na nie czynniki genetyczne i środowiskowe (np. kontakt z środkami ochrony roślin).

  Dostępne obecnie leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona polega wyłącznie na niwelowaniu objawów chorobowych, aby zapewnić pacjentowi normalne funkcjonowanie.